📌 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📌

         เรื่อง เทศบาลตำบลกระจัน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 จุดเริ่มต้น ณ บึงบ้านโพธิ์ อ. เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

     ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ☎️ 085 - 932 - 8826

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

        เทศบาลตำบลกระจันรัวมกับ กศน.ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น​หลักสูตรขนมจีบ​ ซาลาเปา

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภออู่ทอง  จัดทำ  "โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า" ให้กับสุนัขแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดสามัคคีธรรม  เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อันจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบได้

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       อบรมให้ความรู้โครงการวัยเนียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ติดป้ายประชาสัมพันธ์  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  บริเวณหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกระจัน  ทั้วง 10  หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์  ได้สวมหมวกนิรภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม: คลิก