เทศบาลตำบลกระจันรัวมกับ กศน.ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น​หลักสูตรขนมจีบ​ ซาลาเปา

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลกระจันรัวมกับ กศน.ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น​หลักสูตรขนมจีบ​ ซาลาเปา

เทศบาลตำบลกระจัน  ติดป้ายประชาสัมพันธ์  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%  บริเวณหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลกระจัน  ทั้วง 10  หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์  ได้สวมหมวกนิรภัย อันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลกระจัน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%...

เทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภออู่ทอง  จัดทำ  "โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า" ให้กับสุนัขแมวจรจัดที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดสามัคคีธรรม  เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  อันจะเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนและพื้นที่โดยรอบได้

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลกระจัน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภออู่ทอง จัดทำ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย...

การรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเทศกาลสงกรานต์ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม: การรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเทศกาลสงกรานต์ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป