สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงพื้นที่แหล่งผลิตธงของตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงพื้นที่แหล่งผลิตธงของตำบลกระจัน

เรื่อง แผนงานการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ ป้าย โรงเรือนและที่ดิน  รายละเอียดเอกสารคลิก...