ข่าวประชาสัมพันธ์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

โรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถพบได้ในสัตว์ปีกทั่วโลก สัตว์อาจแสดงอาการป่วยตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงมากขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ (strain) ของเชื้อ เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรครุนแรงที่สุดคือไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่มีโปรตีนที่ผิวเซลล์ชนิด H5 หรือ H7 โดยส่วนใหญ่คนติดเชื้อจากการสัมผัสสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันพบการระบาดของโรคนี้ในหลายประเทศ ทั้งในสหรัฐอเมริกา บางส่วนของเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก   รายละเอียดเอกสารคลิก...

bn facebook