ข่าวประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และมักมีการระบาทในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในโรงเรียน โดยเฉพาะชั้นอนุบาล สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอนเทอโร (Enterovirus) ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก และที่พบบ่อยคือ Coxsackie virus A 16 ในรายที่ไม่รุนแรงหายเองได้ สายพันธุ์ที่มักก่อโรครุนแรงคือ Enterovirus 71 ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ สมองอังเสบ ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะหัวใจวาย ระบบหัวใจล้มเหลว และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกระจัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรวมถึงผู้ปกครองเด็กนักเรียน เฝ้าสังเกตอาการของโรค มือ เท้า ปาก ดังนี้

 

อ่านเพิ่มเติม: การป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ปี ๒๕๖๐   

รายละเอียดเอกสารคลิก...

จดหมายข่าวฉบับที่ ๓ ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม  ปี ๒๕๖๐ 

รายละเอียดเอกสารคลิก...

จดหมายข่าวฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน ปี ๒๕๖๐   

รายละเอียดเอกสารคลิก...