- ข่าวกิจกรรม -

          โครงการปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 บริเวณแก้มลิง (ลาดจัน) หมู่ 2 และพื้นที่สาธารณะตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

          โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ตำบลกระจัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

          โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ปลัดนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตื เดินทางไปแนะนำขอความร่วมมือการผลิตธงตราสัฐลีดณ์พระราชพิธีบรมราชาภเเษก พุทะศักราข 2562

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

- ข่าวกิจกรรม -

          โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระจัน จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลกระจัน

อ่านเพิ่มเติม: คลิก

เนื้อหาอื่นๆ...