- ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ร่วมกับโรงเรียนวัดจันทราวาส  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองชะโด  จัดโครงการ "วัยเรียนวัยใส  รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเพศศึกษากับนักเรียน  เมื่อวันที่  23  กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน