- ข่าวกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน -

       เทศบาลตำบลกระจัน  ได้จัดทำโครงการลดความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงในชุมชน

เทศบาลตำบลกระจัน  ได้จัดทำโครงการลดความรุนแรงในครอบครัวเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความรุนแรงในชุมชน