- ข่าวกิจกรรม -

       เทศบาลตำบลกระจัน  นำโดย  นายปรีชา  กลิ่นพุฒซ้อน  รองนายกเทศมนตรีตำบลกระจัน  ร่วมรับเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุพรรณบุรี  ภายใต้แนวคิด  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตร   ณ อาคารโดม 70 ปี  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี