-ข่าวกิจกรรม-

       เทศบาลตำบลกระจัน จัดโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน ให้มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้องและปลอดภัย เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิงและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระจัน