เทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560