ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน (แผ่นพับ)   รายละเอียดเอกสารคลิก...

เทศบาลตำบลร่วมกับสายตรวจชุมชนตำบลกระจัน  ร่วมกันประชาสัมพันธ์  แอพพลิเคชั่น  Police i lert u แอปแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านสมาร์ทโฟน  ที่สามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  ให้กับประชาชน  เพื่อเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ในการแจ้งเหตุด่วน  เหตุร้าย  เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลร่วมกับสายตรวจชุมชนตำบลกระจัน ร่วมกันประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่น Police i lert u...