แผ่นพับ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ของ เทศบาลตำบลกระจัน   

อ่านเพิ่มเติม: แผ่นพับ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ของ เทศบาลตำบลกระจัน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการอบรมคัดแยกขยะ/รีไซเคิลในชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และให้เป็นไปตามแผนรณรงค์ 60 วัน"แยกก่อนทิ้ง"
อ่านเพิ่มเติม: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลกระจัน ได้จัดทำโครงการอบรมคัดแยกขยะ/รีไซเคิลในชุมชน...