กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน

มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรยกย่องและขอบคุณ ให้แก่คุณครุสมบุญ นาคีอนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและฝึกสอนชมรมอนุรักษ์ดนตรีไทย ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดข้อมูลคลิก...

อ่านเพิ่มเติม: มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรยกย่องและขอบคุณ ให้แก่คุณครุสมบุญ