- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       การรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเทศกาลสงกรานต์ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป