- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

       อบรมให้ความรู้โครงการวัยเนียนวัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง