- ประกาศเทศบาลตำบลกระจัน -

        เทศบาลตำบลกระจันรัวมกับ กศน.ร่วมจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น​หลักสูตรขนมจีบ​ ซาลาเปา