📌 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📌

         เรื่อง เทศบาลตำบลกระจัน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 จุดเริ่มต้น ณ บึงบ้านโพธิ์ อ. เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี

     ผู้ที่สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลกระจัน ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ☎️ 085 - 932 - 8826