ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ  มาทำความรู้จักกับโรคชิคุนกุนยา #Chikungunya หรือ #โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

เป็นโรคเก่าที่อุบัติขึ้นมาใหม่ โดยโรคนี้เกิดจาก เชื้อไวรัส Chikungunya เป็นไวรัสคนละกลุ่มกับไข้เลือดออกและไข้ไวรัสซิก้า

พาหะที่ทำให้เกิดโรคชิคุนกุนยา ได้แก่ ยุงลายบ้าน และยุงลายสวน สำหรับยุงลายสวนนั้นพบได้บ่อยในบริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่น โรคชิคุนกุนยา จะมีอาการค่อนข้างเฉียบพลัน โดยมีระยะฟักตัวของโรค 3 - 7 วัน (หลังจากโดนยุงกัด)


อาการของโรคชิคุนกุนยา
- มีไข้สูงได้ถึง 39 - 40 องศาเซลเซียส โดยจะมีไข้อยู่ประมาณ 3 วัน
- เจ็บปวดตามข้อ โดยข้อที่ปวดจะเป็นข้อเล็กๆ เช่น ข้อนิ้วมือ บางรายอาจปวดข้อใหญ่ได้ เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น ทำให้ลงน้ำหนัก หรือเดินลำบาก
- มีผื่นขึ้นทั่วตัว คล้ายหัดในเด็ก
- ตาแดง
- อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตัว
การป้องกันโรคชิคุนกุนยา
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) ดังนั้น การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายพันธุ์ของยุง และการป้องกันไม่ให้ยุงกัด
ความแตกต่างระหว่างโรคชิคุนกุนยา กับ โรคไข้เลือดออก
อาการของโรคชิคุนกุนยา
- ไข้สูงฉับพลัน
- ไข้ระยะเวลาสั้น 2-4 วัน
- ผื่นแดงเป็นปื้น
- ปวดเมื่อย ปวดข้อ
- ไม่มีเกร็ดเลือดต่ำ
อาการของโรคไข้เลือดออก
- ไข้สูงลอย
- ไข้ระยะเวลาสั้น 2-7 วัน
- ผื่นแดงจำนวนมาก
- ปวดเมื่อยน้อยกว่า
- มีเกร็ดเลือดต่ำ เลือดออก
- อาจเกิดอาการช็อคได้