รัฐบาลเพื่อประชาชน

 1.TR
 2.12p

ลิงค์หน่วยงานราชการ

B1
B2
banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6
banner7
banner8
banner9
banner10
banner11
banner12
banner13
banner14
banner15
banner16
banner17
banner18
banner19
banner20
banner21
banner22
banner23
banner24
banner25
banner26
banner MK

ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่งานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ...
 ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แจ้งประชาสัมพันธ์บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับริการหรือมาติดต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

โครงการเทศบาล

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มผลิตผ้าด้นมือ   
กลุ่มผลิตพระ กุมาร องค์เทพ  
กลุ่มเลี้ยงโคขุน  

ข่าวกิจกรรม

เรื่อง กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ปี2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลกระจันได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ...

Date And Time

Time : 05:24 (pm)

Date : 17/12/2018

Day : Monday

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

9339
TodayToday11
YesterdayYesterday14
This_WeekThis_Week7
This_MonthThis_Month360
All_DaysAll_Days9339