พุธ 24 เมษายน 2024


TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เทศบาลตำบลกระจัน 26
2 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย เทศบาลตำบลกระจัน 15
3 คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตำบลกระจัน 15
4 คู่มือการแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย เทศบาลตำบลกระจัน 12
5 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ เทศบาลตำบลกระจัน 14
6 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร เทศบาลตำบลกระจัน 13
7 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เทศบาลตำบลกระจัน 25
8 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลกระจัน 15
9 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เทศบาลตำบลกระจัน 15
10 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระจัน 28
 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : KrajanMunicipality@gmail.com

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.