TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย หลักสูตรนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลกระจัน 32
2 กิจกรรม MOI Waste Bank Week ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลกระจัน 42
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลกระจัน 726
4 โครงการถังขยะลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2567 เทศบาลตำบลกระจัน 65
5 โครงการอบรมเสริมทักษะทางวิชาการพัฒนาทักษะการใช้คณิตศาสตร์ เทศบาลตำบลกระจัน 202
6 โครงการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักาาทรัพยากรธรรมชสติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลกระจัน 174
7 มอบทรายอะเบท (Abate) ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบลกระจัน 384
8 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลกระจัน 109
9 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกแยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลกระจัน 64
10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกระจัน ประจำปี 2565 เทศบาลตำบลกระจัน 80

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : KrajanMunicipality@gmail.com

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.