TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลกระจัน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มอบทรายอะเบท (Abate) ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เทศบาลตำบลกระจัน 2
2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลกระจัน 2
3 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีด้วยการคัดแยกแยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลกระจัน 6
4 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลกระจัน 70
5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 15
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เทศบาลตำบลกระจัน 32
7 โครงการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน เทศบาลตำบลกระจัน 27
8 โครงการจัดตั้งศูนย์พักรอ (Community Quarantine) เทศบาลตำบลกระจัน เทศบาลตำบลกระจัน 26
 

เทศบาลตำบลกระจัน
หมู่ที่ 2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035-460-525 โทรสาร : 035-460-525 ต่อ 17

สายด่วนเทศบาล : 092-5080691

E-mail : saraban_05720904@dla.go.th

สายตรงนายกฯ : 081-3782267
ปลัดเทศบาล : 035-460-525 ต่อ 12

สำนักปลัด : 035-460-525 ต่อ 13
กองคลัง : 035-460-525 ต่อ 15
กองช่าง : 035-460-525 ต่อ 16
กองการศึกษา : 035-460-525 ต่อ 18
กองสาธารณสุข : 035-460-525 ต่อ 14

ฝ่ายจัดเก็บรายได้ : 035-460-525 ต่อ 17 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ลิขสิทธิ์ © 2566 เทศบาลตำบลกระจัน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.